Clairvoyant Rådgivning

Clairvoyant rådgivning skal bruges som et redskab i din personlige udvikling. hvis du er kørt fast i en problemstilling, hvor du ønsker hjælp fra det underbevidste. Det kan dreje sig om manglende selvtillid, problemer i parforhold, problemer på arbejdspladsen, personlige relationer, uddannelse, forståelse af nogle af livets store spørgsmål eller måske noget helt andet.

Rådene er altid relateret til den livs fase, du befinder dig i nu og er nænsomt udvalgt. Hvordan din vej fremad i livet ser ud, samt hvad du selv kan gøre for at få styr på dit liv, og forstå den situation du er i nu.

En clairvoyance er altid en kærligt rådgivning i hverdagen, og i særdeleshed, hvis du befinder dig i en vanskelig situation.

Hvordan foregår clairvoyance

Vi starter med en lille snak, hvor jeg fortæller lidt om, hvordan jeg arbejder. Så “tuner” jeg ind på dig, Jeg sanser, føler og fornemmer hvad der måtte komme af budskaber til dig. Har du spørgsmål, du ønsker at få besvaret, er det også muligt.

Telefonclairvoyance

En telefonclairvoyance, er en hurtig måde at få svar på de problemer, der trænger sig på, lige her og nu. Vi aftaler et tidspunkt, hvor det passer dig, at få telefonclairvoyance.

Clairvoyance på mail

En clairvoyance på mail er også en mulighed.