Regressionsterapi

Regressionsterapi er en metode, til at gå tilbage i tiden, til ungdom, barndom eller tidligere liv og livet mellem livene.

Under regressionen er du på et bevidsthedsniveau, som svinger mellem meditativ (alfa) og vågen (beta) tilstand, og det er din underbevidsthed, der har kontrollen – ikke behandleren.

Det er her muligt at hente oplevelser frem, som er lagret i underbevidstheden, da bevidstheden har fortrængt dem. Og vi bruger rigtig meget psykisk energi til netop at holde pinefulde og fortrængte erindringer væk, hvilket resulterer i et symptom af en eller anden art.

Du ser eller fornemmer tidligere oplevelser, og mærker de følelser, som du har haft i den oprindelige situation.

Regressionsterapi er en utrolig effektiv behandlingsmetode, da man kommer direkte ind til den oprindelige årsag til problemet.

Du vælger at se på et specifikt problem, som du går og tumler med. Det kan være stort eller småt, men problemet gør, at du bliver hæmmet i dit liv på den ene eller anden måde.

Du bliver ført tilbage til de episoder, som dit nuværende problem har sin rod i, og ved at se på disse oplevelser, bliver du opmærksom på, hvorfor du handler som du gør.

I regressionsterapi går vi så ind og ændrer på gamle beslutninger, og renser ud for negative følelser, som har ophobet sig i kroppen.

Alt foregår i underbevidstheden, hvor det bliver muligt at ændre gamle mønstre og erstatte dem med nye, som er positive og konstruktive for dig.

Alt dette foregår i en rolig og afslappet atmosfære, og du vil aldrig komme tilbage til en situation, du ikke er klar til at bearbejde. Du vil komme tilbage til nøjagtigt det, der er rigtigt for dig. Det sørger din underbevidsthed for.

Det skal understreges, at det ikke er nødvendigt at tro på eksistensen af tidligere liv, for at få gavn af behandlingen. Det er helt op til dig selv, om du vil betragte det, som udtryk for tidligere inkarnationer eller om det er et produkt af din egen fantasi.

Det eneste, der er vigtigt er, at få forløst følelserne.

Hvis du ikke føler dig klar til en regression, kan du vælge transformationshealing.

På den måde vil du bedre kunne få en fornemmelse af, hvad der sker, og hvordan du reagerer.

Under en regression

Du ser øjeblikke af dine tidligere liv, der altid har en betydning for dit nuværende liv.

Du kan også få mulighed for at opleve, hvad der sker mellem livene.

Du kan få svar på, hvorfor du er her, og hvad du skal lære i dette liv. Og på den måde få en bedre forståelse af hele din situation.