FRIGIVELSE AF STRESS I NERVESYSTEMET / PTSD

En healing der trækker ophobet stress ud af nervesystemet.

Mange mennesker lider i dag af et overreaktivt nervesystem. Det er forskelligt, hvad der kan være årsag til det. Men mønsteret i det reaktive nervesystem minder meget om hinanden hos forskellige ramte mennesker.

Nervesystemet bliver overreaktivt på grund af enten en kortvarig voldsom oplevelse eller langvarigt pres på nervesystemet. Overreaktiviteten kommer af, at nervesystemet “husker” et pres. Dette er noget som stammer fra vores oprindelige overlevelsessystem. En god oplevelse i samme tilstand, vil skylle hukommelsen om presset ud. Men hvis vi over en længere periode udsættes for gentagende pres på vores nervesystem, uden tid og oplevelser, som skyller “hukommelsen” ud, så vil systemet blive mere og mere reaktivt. Gående mod tilstanden “post traumatisk stress syndrom”,  kaldet PTSD. Sker presset for voldsomt, så hele vores kodningssystem involveres, samtidig med, at vi bærer anlæggene for det, kan vi spontant få PTSD.