Soul Body Fusion® Integration af sjælens lys i kroppen

Soul Body Fusion® er et enkelt og kraftfuldt redskab, til at genforene kroppen og sjælen.

Den healer og får genetableret forbindelsen imellem dem og forener dem til én helhed.

Soul Body Fusion® vækker bevidstheden inde i kroppen og genforbinder dig med din indre natur.

Du bliver aktiveret på dna-niveau, så din krop bedre bliver i stand til at kunne holde på højere frekvens energier i hverdagen.

Soul Body Fusion® sætter gang i din personlige og spirituelle udvikling. Dine spirituelle evner bliver aktiveret og afbalanceret.

Det anbefales af få Soul Body Fusion® overført af 3 gange i løbet af 3 uger. Hver session varer ca. 1 time og består af en samtale og energioverførsel.

Hver gang du modtager Soul Body Fusion®, sættes en ny proces i gang i dig. Du kan kun blive aktiveret og healet på det niveau, som du er klar til på nuværende tidspunkt.

Så arbejder energierne aktivt efterfølgende og din nye tilstand bliver integreret i dig. Så er du klar til dit næste skridt.

Hvorfor Soul Body Fusion

Du kommer til at kunne mærke dig selv bedre og verden omkring dig.

Du vil kunne tage beslutninger som er mere i harmoni og balance med dig selv, med andre, med jorden og universet.

Soul Body Fusion® sætter gang i din personlige og spirituelle udvikling.

Du bliver åbnet op for det, som du er klar til, trin for trin, på en afbalanceret måde, så du har din jordforbindelse.

Når du styrker din jordforbindelse, styrker du dit fundament i livet.

Det giver dig mulighed for at leve din Sjæl på Jorden.

Jordforbindelsen bringer stabilitet og overskud i hverdagen. Jorden giver kraft og næring.

Bedre forbindelse til din indre natur, som ændrer dine beslutninger og handlingsmønstre.

Energien tilhører den nye tids energier som er intelligente.

Soul Body Fusion® blev præsenteret for verden i 2007 af Jonette Crowley, international anerkendt spirituel lærer og forfatter til “Ørnen og Kondoren” og “Soul Body Fusion”

Hun blev guidet til fire spirituelle rejser rundt omkring på Jorden.

Under disse rejser fik Jonette aktiveret energier, som efterfølgende blev til Soul Body Fusion®.

Disse rejser beskriver hun i sin bog “Ørnen og Kondoren”